آدرس سینا طب:

دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز واحد های فناور شماره 3، اتاق 309 و 310
مشهد، ایران

info@sina-medical.com
0098-51-38708305

به آسانی درخواست خود را برای سیناطب ارسال فرمایید.

مواردی که می توانید با ما در میان بگزارید:

سفارش محصولات، درخواست همکاری B2B، راهکارها و پیشنهادات

4 + 3 = ?