محصولات

شرکت دانش بنیان سینا طب

دامنه فعالیت های تجاری سینا طب:

  • واردات و صادرات تجهیزات پزشکی
  • مشاوره در خرید، از تولید کنندگان داخلی و خارجی تجهیزات پزشکی
  • تامین تجهیزات مورد نیاز بیمارستان ها و مطب پزشکان محترم
  • مشاوره های مربوط به هتلینگ بیمارستان ها

دامنه فعالیت های تحقیقاتی و تولیدی سینا طب:

  • ایده پردازی، طراحی و تولید تجهیزات پزشکی
  • مشاوره و انجام خدمات تخصصی به بیمارستان ها و پزشکان محترم
  • مشاوره در خصوص ثبت اختراع، تجاری سازی و تولید صنعتی تجهیزات پزشکی
  • طراحی خطوط تولید تجهیزات پزشکی